Bulvių auginimas namų ūkyje

Žemės paruošimas ir organinis tręšimas

Nepamirškite pašalinti prieš tai buvusiu kultūrų likučius. Toje pačioje vietoje nesodinkite bulvių ar pomidorų dažniau nei kas keturis metus. Laikykitės kiek galima didesnio atstumo nuo komposto krūvos.
Neformuokite vagų po medžiais, šalia krūmų arba apsaugotuose nuo vėjo kampeliuose bei šalia pomidorų. Venkite sodinti užlietose pievose ir sunkiose dirvose. Rudenį galite žemę gerai išdirbti ir patręšti perdrėkusiu kompostu arba mėšlu.

Apie sėklines bulves

Kiekvienais metais naudokite sertifikuotas sėklines bulves. Sertifikuotos sėklinės bulvės yra aukštos kokybės, o kokybiška sėkla – gero derliaus garantas. Norėdami pagreitinti augime, ankstyvąsias bulves padaiginkite.
Supilkite sėklines bulves j dėžutes, pastatykite jas į šviesią, vėdinamą vietą. Tinkama temperatūra yra apie 10-20 °C, venkite aukštesnės nei 20 °C temperatūros. Daiginimo trukmė priklauso nuo veisles ir daiginimo temperatūros ir yra maždaug trys-šešios savaitės. Daigelius praauginkite iki 1-2 cm.
Sėklinių bulvių negalima pjaustyti bei būtina ypač saugoti, kad sodinimo metu nebūtų sužaloti šlindę daigeliai ir odelė.

Sodinimas

Balandžio mėnesj sudaigintas bulves sodinkite, kuomet dirvos temperatūra yra ne žemesnė nei 6 °C, o nesudaigintas bulves-tik nuo 8 °C. Nesodinkite bulvių į labai drėgną žemę.
Laikykitės atstumo tarp vagų nuo 65 iki 70 cm bei atstumo tarp gumbų nuo 30 iki 35 cm. Jei įmanoma, vagas formuokite rytų-vakary kryptimi. Venkite šiaurės-pietų krypties. Stenkitės nepasodinti gumbo per giliai. Jei žemė lygi, darykite negilias vagas ir sudėkite gumbus taip, kad viršutinė bulvių pusė būtų lygi su viršutiniu žemės sluoksniu, kai žemę išlyginate.

Tręšimas

Jokiu būdu nenaudokite šviežio mėšlo, kalkių arba chloro turinčių mineralinių trąšų. Sodinimo metu patręškite mineralinėmis trąšomis: priklausomai nuo organinio tręšimo daugiausia 60 g trąšų/m2 (iki 7 g N (azoto)/m2). Tręšiant ir organinėmis, ir mineralinėmis trąšomis, didžiausias trąšų kiekis gali būti 25 g/m2 (atitinka 3 g N (azoto)/m2). Geriausiai tinka kompleksinės, chloro neturinčios mineralinės trąšos santykiu NPK 10 10 20, 11 11 21 su mikro elementų priedais, pvz.: manganu (Mn), cinku (Zn) ir kt. tkreipkite dėmes] į tai, kad per didelis trąšų kiekis turi įtakos bulvių skoniui, kokybei ir sandėliavimo savybėms. Trąšas berkite šalia gumbo.

Priežiūra

Sudygus daigams ir išlindus jiems iš žemės paviršiaus, žemes apkaupkite 3-4 kartus, tačiau nepažeiskite ūglių. Jei kaupsite kauptuku, tuo pačiu pašalinsite ir piktžoles. Smėlingą žemę sausros metu laistykite vakarais arba rytais. Atkreipkite dėmesj į kiekvienos veislės atsparumą marui. Priklausomai nuo kritulių dažnumo nuo maro bulves purkškite maždaug kas 10-14 dienų, pradedant nuo Joninių, birželio 24 d. Stebėkite augalus puolančius kenkėjus: kolorado vabalus, amarus. Esant galimybėms, kolorado vabalus nurinkite arba naudokite chemines augalų apsaugos priemones. Jei augalus itin puola kenkėjai, vegetacijos pabaigoje nupjaukite virkščias ir juos sunaikinkite. Bulvių gumbai prieš derliaus nuėmimą turi gerai subręsti, todėl patariame tris savaites prieš derliaus nuėmimą nupjauti virkščius ir juos pašalinti iš tarpuvagių.

Vegetacijos laikas skaičiuojarras nuo sudygimo:
Presto (labai ankstyva) – 45-50 dienų;
Princess (ankstyva) – 50-55 dienų;
Vineta (ankstyva) – 50-60 dienų,-
Satina (vėlyva) – 60-75 dienos.

Derlius ir bulvių sandėliavimas

Jei norite bulves išlaikyti per žiemą, atkreipkite dėmesj į šiuos punktus: Kasimo metu bulvių žievė turi būti santykinai tvirta, nesilupti (patrinkite nykščiu). Derlių nuimkite esant sausam orui, 15-20 °C temperatūrai. Prieš sandėliuojant gumbai turi būti nudžiūvę. Sandėliuokite tamsioje, vėsioje, neužšąlančioje ir gerai vėdinamoje patalpoje. Jokiu būdu nelaikykite bulvių plastikiniuose maišuose. Tinkamesnės yra pintos, medinės dėžės arba pinti stelažai. Nesandėliuokite bulvių kartu su vaisiais. Pasirūpinkite, kad sandėliavimo temperatūra būtų 3-4 °C.

Dalinkitės!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top