Kokie paminklai statomi kiekvienoje religijoje?

Paminklai visada buvo susiję su žmonių įsitikinimais. Nuo pat sąmoningos kultūros gimimo pradžios gyvieji bandė įrengti mirusiesiems specialų „gyvenamąjį būstą“, t.y kapavietę, kuri buvo suvokiama kaip nauji namai. Yra žinoma, kad pirmieji reguliarūs ir vienodai papuošti kapai pasirodė jau neandertaliečių laikais, kurie stengėsi pažymėti kapus ypatingais akmenimis.

medis akmuo

Vėliau kapinių projektavimas darėsi sudėtingesnis. Tai rodo, kad mirtis senovėje niekada nebuvo laikoma egzistencijos pabaiga, todėl mirusieji buvo laidojami su jiems būdingais gyvenimo atributais. Tai buvo suvokiama kaip šio pasaulio analogas.

Senovėje žmonės tikėjo, kad žmogus turi būti tinkamai palaidotas ir jo kapas turi būti pagerbtas. Anot https://www.tylikalva.lt specialistų, manoma, kad visos pasaulio religijos išaugo iš laidotuvių apeigų. Senovėje prasidėjo ir paminklų statyba kapavietėje.

Rytų šalyse kapinės buvo statomos improvizuojant pastatus, kurie buvo laikomi mirusiųjų namų simboliais. Kuo turtingesnė šeima, tuo prabangesnis namas, pilnas maisto ir indų, pastatytų mirusiems. Garsiausi tokio pobūdžio pavyzdžiai buvo senovės Egipto piramidės.

Egiptiečių religija mokė apie pomirtinį gyvenimą ir ritualines tradicijas. Kapavietė buvo įrengiama kaip įmanoma turtingiau. Didingiausios kapavietės buvo faraonų, kurios iki šiol yra laikomos didžiausiais pasaulio paminklais.

Mauzoliejai yra laikomi Rytų tradicijos dalimi. Tačiau senovės Vakarų kultūros taip pat laikė paminklus būtina sąlyga norint tinkamai garbinti mirusiuosius. Stepėse irgi buvo supilamos didelės kalvos, kuriose buvo įrengiamos kapavietės.

Kalnuotose vietovėse kiekvienas klanas turėjo savo kriptas urvuose, o uolos vaidino gamtos paminklų vaidmenį. Kretos – Mikėnų civilizacija išrado požeminį laidojimo tipą (panašų į senovės egiptiečių ar Šiaurės Amerikos majų), o po kremavimo protėvių pelenai buvo palaidojami žemėje.

Kaip kiekvienoje religijoje buvo laidojami mirusieji? Judaizmas, krikščionybė ir islamas taip pat daug dėmesio skiria mokymui apie sielos gyvenimą po kūno mirties. Visose trijose religijose laidotuvių ritualas yra labai svarbus. Net ir šiuolaikinėse kapinėse, kurios pasižymi įvairiomis vizualiai išreikštomis laidotuvių tradicijomis ir kultūrinių prieštaravimų mažinimu, galima rasti šioms pagrindinėms pasaulio religijoms būdingus laidojimus. Ypač skiriasi kiekvienos religijos paminklai. Aptarkime kiekvieną iš jų.

Judėjų tikėjimas teikia pirmenybę simbolikai ir asketizmui. Paminklai paprastai yra gaminami iš akmens – granito, bazalto ar smiltainio. Jie išsiskiria savo dekoracijų minimalizmu. Užrašai nurodo palaidoto žmogaus ir jo tėvo vardą, mirusiojo amžių, kartais nurodomos mirties aplinkybės. Kartais paminklai pagražinami piešiniais.

Krikščionybė neapibrėžia jokių kapo apdailos apribojimų, nors oficialiai bažnyčia sako, kad laidojimo metu pakanka kryžiaus kaip įrodymo, kad yra palaidotas krikščionis. Kryžius kapavietėje yra vienintelis svarbus trijų religijos šakų (katalikybės, stačiatikių ir protestantizmo) paskirtas kanonas. Kryžius simbolizuoja amžinąjį sielos gyvenimą. Tradiciškai katalikų ir protestantų kryžiai yra keturių kampų, o stačiatikių – šešių ar aštuonių kampų.

Islamo paminklai yra griežtesni dėl vyraujančių kanonų. Visų pirma, brangus ir sudėtingas dizainas yra draudžiamas, todėl visi musulmonų kapai yra tokio pačio tipo. Manoma, kad tai užkirs kelią  pavydui ir sielų ginčams danguje. Paprastai paminklai yra stačiakampio formos bei pilko arba žalsvo granito. Visi vaizdai ar brėžiniai, išskyrus gėlių ar geometrinius dizainus, yra griežtai draudžiami. Vienintelė išimtis yra islamo ženklas, pusmėnulis ant vyriškų kapaviečių ir gėlių puokštė ant moterų paminklų. Užrašai pateikiami arabų kalba.

Žinoma, dabar kultūriniai skirtumai sumažėjo. Dėl Vakarų įtakos, daugelio religijų paminklai supanašėjo. Todėl musulmonų ir žydų memorialuose galima pamatyti nuotrauką, o krikščionių kapai ne visada pažymimi kryžiumi, tačiau nuo senovės paminklai išliko svarbia tradicijų dalimi daugelyje kultūrų.

Dalinkitės!

Scroll to Top